Pumpestation Nord

Fra pumpestationens tag er der et vidt udsyn ud over Skjern Enge og Skjern Å naturområdet. Vender man sig om og kigger mod nord, ser man et landskab med opdyrkede marker mellem et netværk af afvandingskanaler.

Find stedet: Lokalisering Pumpestation Nord

I 1999 – 2002 gennemførtes et stort naturgenopretningsprojekt i Skjernådalen vest for Borris. En stor del af de dele af ådalen som 30 år tidligere med ingeniørberegninger blev tørlagt til landbrugsjord, blev hermed igen givet fri til naturen.

Med  Skjern Å restaureringsprojektet er 2200 ha af kornmarker (agerjord) igen omdannet til enge og vådområder. Skjern Å blev lagt tilbage i sine oprindelige slynger. Det gamle regulerede og inddigede å-løb blev fyldt op med jord og de fleste digestrækninger blev fjernet

Området omkring Pumpestaion Nord fremstår idag igen som Danmarks eneste floddelta, (6 – 8 km bred og strækker sig 12 – 14 km ind i landet). Der ses stadig spor efter den store afvanding i 60erne hvor det meste af deltaet blev opdyrket og beskyttet af et dige ud mod fjorden.


Trækfærgerne til kalvholmen

Kalvholmen er omkranset af et nordligt og et sydligt å løb. En del af området  blev udlagt som vildtreservat (vandfugle) efter afvandingsprojektet i 60erne

To trækfærger gør det muligt for besøgende at passere Skjern Å ved egen kraft helt som i gamle dage. Altså ved hjælp af en pram og et stykke reb, der i vore dage er blevet til et stykke stålwire. De to trækfærger er placeret i henholdsvis det sydlige og det nordlige løb et par kilometer fra udløbet i Ringkøbing Fjord, hvilket giver mulighed for at gå en tur på Kalvholm, som ellers er afskåret til alle sider af de to åløb.

Trækfærgerne er en funktionel kopi af trækfærger, der også blev brugt for 100 år siden til transport af folk og fæ. Dengang var de naturligvis bygget af træ.